Hvorfor er det vigtigt med et sundt indeklima?

Den livsvigtige luft

Luft er usynlig, men så vigtig! Den menneskelige krop har brug for ilt for at fungere, og derfor trækker vi vejret i gennemsnit 20.000 gange om dagen. Det svarer til 10.000 liter luft.

Den ilt, vi indånder, optages i blodet af vores lunger, hvorefter vi udånder restproduktet (kuldioxid).

Luft er livsvigtig, men dens kvalitet kan også have stor indflydelse på vores helbred. Hvad ved vi om luftkvalitet og endnu vigtigere: hvordan kan man skabe og sikre god luftkvalitet?

Udeluftens kvalitet

Klimaet og kvaliteten af ​​udendørsluften vises jævnligt i nyhederne. Partikler og nitrogendioxid måles af regeringen, og disse data bruges til at bestemme, hvor ‘ren’ luften er.

Kvaliteten for partikler måles i mikrogram pr. kubikmeter (µg/m³), hvor værdierne af udeluften i det vestlige Europa normalt varierer mellem 14 og 25 µg/m³. Jo højere denne værdi er, jo mere skadelig er luften for vores helbred.

Partikelkoncentrationerne er betydeligt højere langs større veje og i bymidter, hvor luften ofte er meget forurenet.

Indendørs luftkvalitet

Hvad med indendørs luftkvalitet?

Antallet af forurenende stoffer i luften i bygninger er i gennemsnit 5 gange(!) højere end i det fri. Disse forurenende stoffer frigives i store mængder ved madlavning, ved brug af apparater som printere, men udåndede viruspartikler og bakterier kan også ofte flyde frit gennem rummet.

Derudover kommer forurenende stoffer også ind gennem ventilation og åbne vinduer. Eksempler på dette er pollen, støvpartikler, udstødningsgasser og sodpartikler.

De fleste mennesker er ikke opmærksomme på indendørs luftkvalitet, mens vi i gennemsnit bruger mere end 90 % af vores tid indendørs. Langvarig udsættelse for forurenet luft kan føre til træthed, hoste og hovedpine.

Hvilke aspekter spiller så en rolle for at skabe et sundt indeklima?

Luftforurening
De fleste forurenende stoffer har en minimal partikelstørrelse (ultra-fint støv) og er derfor ofte ikke synlige med det blotte øje.

Heldigvis findes der nu sensorer og måleinstrumenter, der kan måle luftkvaliteten. Udover sensorerne til at måle luftkvaliteten er der to løsninger til at forhindre luftforurening.

Ventilation er en effektiv metode til at sikre, at der tilføres frisk udeluft. Men hvad skal man gøre med alle forurenende stoffer fra denne udeluft og alle udåndede partikler såsom viruspartikler?

For at fjerne alle de skadelige stoffer, der trængte ind i dit hjem eller arbejdsmiljø, findes der luftrensningssystemer. Disse enheder renser luften i rummet ved hjælp af forskellige filterteknikker, så den luft, du indånder dagligt, faktisk er ren.

Luftfugtighed
Luftfugtighed spiller også en stor rolle for et optimalt og sundt indeklima. For eksempel kan tør luft forårsage tør hud, kløende øjne og endda koncentrationsproblemer.

I kombination med den rette temperatur kan et luftfugtighedsniveau på 40-70 % bremse hudens ældningsproces og endda have stor indflydelse på spredningen af ​​vira, bakterier og andre skadelige partikler i luften. Forskning viser, at en luftfugtighed på >65 % anbefales for at reducere risikoen for spredning af vira og bakterier markant.

Der er luftbefugtningssystemer til at måle og overvåge luftfugtigheden. Disse enheder måler den aktuelle luftfugtighed og forstøver vand for at skabe et sundt og behageligt fugtniveau.

Temperatur
Den rigtige temperatur er en af ​​de vigtigste faktorer for et behageligt opholds- eller arbejdsmiljø.

Den ideelle temperatur for at være så produktiv som muligt for de fleste mennesker er mellem 20 og 25 grader Celsius. Aircondition og varmelegemer er allerede tilgængelige i mange bygninger og rum for at regulere denne temperatur så godt som muligt.

Hvad mange mennesker ikke ved er, at luftfugtighed har stor betydning for den oplevede temperatur i rummet. Forøgelse af luftfugtigheden gør, at luften føles varmere. Det betyder, at varmelegemet ikke skal tændes så hurtigt, hvilket i sidste ende har en gavnlig effekt på energiomkostningerne.